Ośrodek Innowacji akredytowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Partner

Centrum Badawczo-Rozwojowe akredytowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Fundusz VC działający w oparciu o wpis do rejestru zarządzających ASI dokonany w dniu 9 stycznia 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

PROJEKTY

Projekty UE