Zapytanie ofertowe nr 2/07/2019/1.2

Lublin, dnia 22.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2019/1.2

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Netrix Group sp. z o.o.
ul. Związkowa 26
20-148 Lublin

II. ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności dla projektu pt. „Stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych służącego do monitorowania zachowań konsumenckich oraz urządzenia do przesyłania danych z systemów POS” w ramach Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Firma Netrix Group sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup

Urządzeń i podzespołów

kod CPV:
30200000-1 – Urządzenia komputerowe

III. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń i podzespołów zgodnie ze specyfikacją poniżej w celu zbudowania
prototypu systemu.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń typu POS – 10 szt. o parametrach minimalnych:

• Komputer mobilny terminal (Terminal komputerowy z funkcją mobilną)
• Przekątna ekranu: 8″
• Wyświetlacz: TFT, LCD, jasność 300 cd/m2
• Rozdzielczość optymalna: 1280 x 800
• Obszar roboczy ekranu: 176 x 109 mm
• Wymiary: szer. 228mm, wys. 123mm, gł. 12mm
• Waga: komplet 0,77 kg (tablet + stacja dokująca)
• Zasilacz: zewnętrzny 5V 2A
• Akumulator: 4000 mAh (3.8 V), zapewniający min. 3 godzin pracy on-line
• Funkcje multimedialne: wbudowany głośnik
• Procesor: Intel Atom x5-Z8300 1,44GHz
• Pamięć RAM: 2GB DDR2 1066M
• Dysk twardy: 32GB eMMC
• Interfejsy w tablecie: 1 x micro USB, 1 x micro HDMI 1.4a, 1 x 3.5 mikrofon + słuchawki,
1 x zasilanie 5V
• Interfejsy w stacji dokującej: 3 x USB 2.0 , 1 x RS232-gniazdo RJ45, 1 x zasilanie
• Urządzenie musi posiadać zintegrowany: czytnik kart magnetycznych (3 ścieżki), czytnik zbliżeniowy NFC, kamerę przednią i tylną (typu webcam), Wi-Fi, Bluetooth, zintegrowany czytnik MSR,
• Możliwość ładowania tabletu podczas pracy w stacji dokującej

2. Hybrydowy czytnik/programator – 2 szt. o parametrach minimalnych:

• Programator, duplikator, kopiarka breloków i kart 10 częstotliwości: 125 KHz, 250 KHz, 500 KHz, 375 KHz, 625 khz, 750 kHz, 875 KHz, 1000 KHZ, 13.56 MHz (ISO1443A/B), karty Prox HID
• Standardy – EM4100/EM4200, Mifare classic, UID karty, Ultralight, Ntag203, HID 1386/1326/1346 HID 1386/1326/1346, T5577, EM4305, Mifare karty UID
• Urządzenie ma zapewniać możliwość pracy zarówno jako samodzielne urządzenie kopiujące jak i z komputerem
• Zasilanie 4x bateria AAA
3. Zestaw rozwojowy Bluetooth – 2 szt. o parametrach minimalnych:
• Obsługa standardów: Bluetooth 5.0, ANT/ANT+, 802.15.4 oraz 2,4Ghz,
• 48 portów I/O,
• Interfejs USB,
• Zasilanie bateryjne od 1,7V do 5,5V,
• Zasilanie zewnętrzne lub USB,
• Zintegrowana antena PCB,
• Złącze RF,
• Złącze zewnętrznej anteny NFC

4. Programator – debugger mikrokontrolerów 2 szt. – o parametrach minimalnych:

• Interfejsy JTAG, SWD i SWIM
• Separacja galwaniczna do 2,5kV RMS,
• Obsługa urządzenia przez komputer PC za pomocą interfejsu USB,
• Obsługa wielu środowisk programistycznych,
• Możliwość uaktualnienia firmware’u,
• Zasilanie 5VDC z USB,
• Zakres napięć dla interfejsu SWIM: 1,65 – 5,5V,
• Zakres napięć dla interfejsu JTAG/SWD: 1,65 – 3,6V,

5. Zestaw deweloperski do rozwoju rozwiązań wykorzystujących komunikację LoRa – 2 szt. o parametrach minimalnych:

• Moduł komunikacji LoRa,
• Mikrokontroler o niskim poborze mocy,
• Pamięć Flash 192kB,
• USB 2.0 FS,
• Programowalna przepustowość łącza: do 300Kbit/s,
• Czułość maksymalna: -137dBm,
• Możliwość dołączenia anteny za pomocą złącza SMA,
• Zasilanie płytki z USB lub zewnętrznego zasilacza,
• Dołączona antena SMA 50Ohm

6. Zestaw rozwojowy do komunikacji bezprzewodowej – 2 szt. o parametrach minimalnych:

• Procesor 48MHz,
• 352KB pamięci Flash,
• Nadajnik kompatybilny z Bluetooth 5 Low Energy,
• Odbiornik o czułości: -105dBm,
• Moc nadajnika +5dBm z kompensacją temperatury
• Zasilanie od 1.8V do 3.8V,
• Pobór prądu w czasie uśpienia 150nA,

7. Zestaw do komunikacji w chmurze z procesorem STM32L496AGI6 – 2 szt. o parametrach minimalnych:

• Mikrokontroler wyposażony w 1MB pamięci Flash i 320KB pamięci RAM,
• USB OTG,
• Wbudowany pomiar prądu,
• 2 wbudowane diody LED,
• 2 wbudowane przyciski,

8. Zestaw rozwojowy z minikomputerem o wielordzeniowym procesorze graficznym – 2 szt. o parametrach minimalnych:

• 128-rdzeniowy procesor graficzny,
• Czterordzeniowy procesor o częstotliwości 1,43Ghz,
• Pamięć systemu 4GB LPDDR4,
• 16 GB pamięci Flash,
• Slot kart microSD,
• Gigabit Ethernet,
• Wyjście HDMI 2.0,
• 4 porty USB 3.0,
• Zasilanie z portu USB,

9. Zestaw rozwojowy do modułu CC2530F256 – 2 szt. o parametrach minimalnych:

• Wbudowany uchwyt na baterie,
• Możliwość zasilania z wielu źródeł ,
• Diody oraz przyciski dla użytkownika ,
• Złącze modułu ,
• Interfejs debugowania,
• Interfejs USB,
• Interfejs LCD,
• Interfejs ONE-WIRE,

10. Moduł Bluetooth 4.0 Low Energy – 5 szt. o parametrach minimalnych:

• Maksymalne wymiary: 27 x13 x 08mm,
• Napięcie zasilania 3,3V,
• Port szeregowy,

11. Moduł transmisji bezprzewodowej trójzakresowy – 5 szt. o parametrach minimalnych:

• Maksymalna czułość: -100dBm,
• Pobór prądu w trybie czuwania: 1uA,
• Maksymalna moc nadawania 10dBm,
• Liczba kanałów: 170,
• Zakres pracy: 433/868/915 MHz,
• Napięcie pracy: 2,7-3,3V,

12. Minikomputer z modułem Bluetooth 4.0 oraz WIFI – 2 szt. o parametrach minimalnych:

• Procesor 64-bitowy,
• 2GB pamięci RAM ,
• 8GB pamięci FLASH,
• Taktowanie procesora 1,2GHz,
• Liczba rdzeni procesora: 4,
• Procesor graficzny 500MHz,
• Moduł WIFI 802.11 b/g/n
• Moduł Bluetooth 4.0
• Gniazdo HDMI 1.4

13. Debugger – programator układów serii CCxxxx – 2 szt. o parametrach minimalnych:

• Możliwość zasilania docelowego elementu z programatora,
• Komunikacja z komputerem przez USB,
• Napięcie programowanego urządzenia 1,2-3,6V,

14. Zestaw rozwojowy dla układu nRF51422 – 2 szt. o parametrach minimalnych:

• Bluetooth low Energy,
• Kompatybilny z łącznością 2,4GHz,
• Interfejs I/O zgodny z popularnymi platformami rozwojowymi,
• Wbudowany programator z możliwością debuggowania,
• Wirtualny port COM,
• Wbudowane przyciski i diody sygnalizacyjne,

15. Jednopłytkowy minikomputer z funkcją routera – 2 szt. o parametrach minimalnych:

• Procesor dwurdzeniowy 2x1GHz,
• Procesor graficzny zgodny ze standardem OpenGL ,
• Pamięć RAM 1GB DDR3,
• Gniazdo kart SD,
• Wyjście HDMI,
• 10/100/1000 Ethernet RJ45, WIFI @802.11 b/g/n,
• 5 portów Ethernet,
• USB Host,
• USB OTG,

16. Jednopłytkowy minikomputer z dwuzakresowym Wifi – 5 szt. o parametrach minimalnych:

• WIFI 2,4GHz oraz 5GHz,
• Czterordzeniowy procesor 1,5GHz,
• 4GB pamięci RAM,
• 2 złącza USB 3.0 ,
• Ethernet do 1000Mb/s,
• 40 złącz GPIO.

17. Tagi NFC żelowe różne kolory – 40 szt.

18. Tagi NFC opaski na rękę różne kolory – 40 szt.

19. Tagi NFC brelok – 20 szt.

20. Naklejka NFC – tag nie większy niż 8×14 wykonany z elastycznego materiału – 60 szt.

21. Karty zbliżeniowe typu NFC Mifare 1K – 100 szt.

22. Karty Zbliżeniowe – dwusystemowe karty typu NFC Mifare+ RFID Unique – 100 szt.

23. System nadruku kart plastikowych wraz z drukarką atramentową z zewnętrznym układem zasilania tuszem – 1 szt.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 16.09.2019 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci/Wykonawcy, którzy:

1. W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednią wiedzę oraz zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizacje przedmiotu zapytania ofertowego.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.

Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

VII. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci/Wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Netrix Group Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem/Wykonawcą, polegające w szczególności na:
➢ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
➢ posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
➢ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
➢ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
2. Oferta powinna zawierać: Nazwę oferenta, adres oferenta, nip, datę sporządzenia oferty, termin ważności oferty.
3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać:
5. – wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Dostawca zobowiązany jest wskazać w formularzu model oferowanego towaru jeżeli jest to możliwe lub dołączyć dokument potwierdzający spełnienie minimalnych parametrów.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Termin ważności oferty: min. 60 dni
7. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@localhost lub dostarczona do biura na adres: ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://netrix.com.pl/zapytania-ofertowe/ oraz wysłano do potencjalnych oferentów.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z osobą: Łukasz Gołąbek 81 7480834, lukasz.golabek@localhost
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Termin nadsyłania ofert 31.07.2019 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny lub pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej http://netrix.com.pl/zapytania-ofertowe/ niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

X. KRYTERIA WYBORU OFERT

Kryterium oceny ofert stanowią:

1. Cena brutto wyrażona w PLN – 100%.

Ocena oferty będzie realizowana na podstawie wzoru:

CENA = cena minimalna brutto wśród wszystkich otrzymanych ofert/cena brutto oferty badanej * 100%

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:

1. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia po wyrażeniu zgody przez obie strony
2. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
3. nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych
4. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
5. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
6. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postepowania

Załączniki:
– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań