Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2018/1.2
Zapytanie ofertowe nr 1/10/2018/1.2
Zapytanie ofertowe nr 1/06/2018/1.2
Zapytanie ofertowe nr 1/11/2016/1.2
Zapytanie ofertowe nr 3/07/2019/1.2
Zapytanie ofertowe nr 2/07/2019/1.2
Zapytanie ofertowe nr 1/07/2019/1.2
Zapytanie ofertowe nr 1/08/2019/1.2

Projekty


 

„Dywersyfikacja oferty IOB Netrix o nowe specjalistyczne usługi doradcze”

Cel projektu: : pobudzenie produktywnej współpracy pomiędzy IOB a MŚP oraz efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury IOB

Beneficjent:Netrix Group Sp. z o.o.

Dofinansowanie projektu z UE: 481 460,00 złł

Zobacz szczegóły

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

„STWORZENIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU ANALIZY DANYCH WIELOŹRÓDŁOWYCH SŁUŻĄCEGO DO MONITOROWANIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH ORAZ URZĄDZENIA DO PRZESYŁANIA DANYCH Z SYSTEMÓW POS”

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie inteligentnego systemu analizy danych wieloźródłowych służącego do monitorowania zachowań konsumenckich oraz urządzenia do przesyłania danych z systemów POS.

Beneficjent:Netrix Group Sp. z o.o.

Działanie 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 866 223,76 zł

Zobacz szczegóły

www.mapadotacji.gov.pl